Není nikdo, koho bychom nemohli oslovit ze strachu

Kdy vznikl základní impuls pro založení Rise and Shine a kdo s ním přišel?

Celý projekt založil náš kolega Vojta Kouba v roce 2013, když končil vysokou školu, tak se ptal sám sebe, co tu po něm zůstane, kromě zaprášený diplomky. Už v tu dobu řešil on sám, jak se motivovat a jak se učit. Došel si na studijní, kde si rezervoval učebnu, rozeslal maily a na tuto akci dorazilo asi 300 lidí včetně mě. Další rok jsem se přidal a od té doby jsme uspořádali již 45 konferencí, workshopů nebo dokonce i přednášku na rekonstruovaném hradě.

Jaká kritéria musí splňovat lektoři a řečníci, kteří jsou pozváni ke spolupráci s Rise and Shine?

Určitě musí nějak oslovt většinu v našem týmu svým příběhem, know-how a nejlépe přímou osobní zkušeností. Dále dbáme na hodnoty, které osobnost otiskává nejen do svých přednášek, ale svého celého života.

Co považujete za nejtěžší překážky, které jste museli překonat, než se Rise and Shine dostalo na dnešní úroveň?

Určitě obklopit se těmi správnými lidmi, vzájemně vykomunikovat, pochopit a naučit se šířit společné hodnoty týmu. Dále vyladit mechanismy ve vlastní organizace akcí a hlavně uvěřit tomu, že není nikdo, koho bychom nemohli oslovit ze strachu či z pocitu vlastní nedostatečnosti.

Změnila se vaše filozofie nějakým způsobem za dobu fungování platformy?

Určitě. Dříve jsme dávali velký důraz na příběhy, know-how a informace. To vidíme, že v současné době nestačí. Proto jsme například zařadili do programu každoroční největší konference bod: Den plný výzev. Účastníci si během něj měli zkusit výzvy, jakými jsou třeba pomoci nějakému člověku, nebo sehnat zadarmo jídlo. Prostě si zkusit změnu toho, co je možné.

Prozradíte, který z řečníků a lektorů vám nejvíce osobně pomohl nebo vás překvapil?

To je hrozně těžké, neboť jsme měli více než 270 osobností. Hodně mě zaujal třeba kandidát na prezidenta Jiří Drahoš nebo charismatický herec Jan Přeučil či zlatý paralympik Honza Povýšil.

Základy úspěšného projektu a života 

Jak podle vás mohou vaše konference pomoci startupům a mladým lidem, kteří se snaží protlačit svoje nápady do světa?

Osobně si myslím, že právě práce na sobě, poznávání sama sebe a inspirace či motivace příběhy lidí, kteří toho hodně dokázali, mají skvělou schopnost toto předávat. Jsou jedním ze základů úspěšného projektu a života vůbec. Mladí lidé mají chuť a odvahu se pouštět do nových výzev, ale někdy jim chybí rozvaha a zkušenost.

Myslíte, že měkké dovednosti a osobní růst mohou hrát důležitou roli ve světě IT?

Jednoznačně. Právě společně s kreativitou a analytickým myšlením jsou skvělým základem, jak nápad či svojí vnitřní potřebu překlopit do virtuálního světa IT tak, aby vše dávalo smysl.

Mění naopak podle vás technologie způsob, jakým lidé přistupují k osobnímu růstu?

Myslím si, že určitě. Společně s obrovskou možností a dostupností opravdu kvalitních informací má prakticky kdokoliv přístup k opravdu kvalitním přednáškám světových univerzit, online kurzům či třeba i právě našim přednáškám na kanále YouTube Rise and Shine.

Považujete rovnováhu mezi osobním životem a prací za důležitou? Jak by podle vás ideálně měla vypadat?

Osobně nevnímám nějakou tlustou čáru mezi osobním životem a prací. Myslím si, že právě vzájemné stavění života a práce proti sobě vede k tomu, že když pracuji, tak se těším, až budu mít volno. A když mám volno, tak zase myslím na práci. Pokud si najdu něco, co mně opravdu baví, tak se práce přirozeně zapojí do mého života a pokud naslouchám svému pocitu, tak vždy vím, kdy se věnovat něčemu dalšímu. Plně ale chápu, že pro spoustu lidí je dobré si nastavit např. časový limit počtu pracovních hodin v každém dnu.

Cítíte dlouhodobě vliv Rise and Shine na samotné platformě? Roste i váš tým s každou další konferencí, workshopem a setkáním s inspirativními lidmi?

Jsem přesvědčený, že největší vliv a inspiraci má celý projekt právě na nás - tým Rise and Shine. Již třeba tím, že celý projekt děláme neziskově, tak obecně více přemýšlíme, co nám v životě dává smysl, vytváří to tlak na time management a týmovou komunikaci. Obrovskou inspirací je možnost si opravdu na osobní bázi popovídat s velkými osobnostmi, zeptat se jich, co je inspirovalo. Tvoříme komunitu tak 80 lidí, kteří se pravidelně potkávají nejenom na našich akcí, ale také u dalších projektů.