Aby nedocházelo k mýlkám, hned v úvodu zaznělo, že úloha manažerů je nekonečný proces. Za jeden den se samozřejmě z nikoho dobrý leader nestane, to ale ani nebylo cílem workshopu. Jeho cílem bylo ukázat uchazečům jiný, neotřelý pohled na leadership tak, jak ho praktikují manažeři v Hypocentru.

A věřte nebo ne, ti opravdu mají k tomuto tématu co říct. Jejich systém vedení lidí je totiž propracovaný do nejmenších detailů. „Na dobré a přesné práci našich týmů stojí celý náš business, proto je pro nás téma leadershipu tak důležité, a proto se mu věnujeme v takové míře,“ vysvětluje s úsměvem Jiří Lejnar.

Na workshopu se sešli lidé z nejrůznějších profesních oborů. Na otázku, proč se do kurzu přihlásili a co očekávají ale odpovídali vesměs shodně: „Na kurz jsem se přihlásil/a, abych si rozšířil/a obzory a dozvěděl/a se něco nového, co budu moci uplatnit při své vlastní práci.“ Většina účastníků workshopu se tedy rozhodla dovzdělat a načerpat novou inspiraci pro svou stávající pracovní pozici. Většina z nich se nějakým způsobem ve své práci podílela na vedení týmu, někteří dokonce byli přímo lídry. „Zajímá mě, jak se na vedení lidí nahlíží v jiných společnostech,“ popisovala svou motivaci jedna z účastnic. „Oblast mého zájmu je zemědělství, a v tomto odvětví je vedení lidí velmi zanedbaná záležitost. Vím, že jsou to důležité znalosti, a tak je musím získat odjinud, proto jsem tu,“ dodává s úsměvem další účastnice.

Atmosféra celé akce byla pohodová a přátelská. Oba lektoři vystupovali velmi profesionálně, a zároveň ochotně odpovídali na jakékoli dotazy. Prezentace, připravená pro účastníky, byla přehledná a s výkladem obou lektorů, kteří se vzájemně doplňovali, byl celý workshop srozumitelný i mně samotné, coby laikovi v oblasti leadershipu. Po dopoledním bloku, věnovaném převážně teoretickým základům, se všichni společně posilnili organizátory nachystanou pizzou a jelo se dál.

Správný leader by měl mít totiž přesah i do HR. Když vedete tým, musíte si s ním umět poradit a na to je potřeba znát každou nitku sítě skupinové dynamiky. Vědět o svých členech daleko víc než jen to, kdy přijdou do práce a v kolik odchází. Zajímat se o ně, opravdově, ne jen na oko. To totiž zaměstnanci moc dobře a rychle vycítí. Musíte si s nimi zkrátka sednout, lidsky. A tento proces začíná už při výběrovém řízení, kterého by se měl každý leader nějakým způsobem účastnit.

Odpolední části workshopu se proto zhostil především Miloslav Mareška. A nezůstalo jen u teorie. Účastníci si totiž s Mareškou simulovali přijímací řízení tak, jak by mělo vypadat. A samozřejmě ke svému výkonu dostali konstruktivní zpětnou vazbu a pořádnou dávku rad, jak na to, k tomu.

„Akce se mi moc líbila. Odnesl jsem si spoustu zajímavých informací, které jsem předtím nevěděl a určitě bych doporučoval každému takovým workshopem projít. Získáte nové znalosti, které se vám v praxi budou určitě hodit,“ zhodnotil akademii jeden z účastníků. „Pro mě bylo největším přínosem to, že jsem si na modelové situaci přímo vyzkoušela roli manažera při řešení problému a dostala jsem na své jednání profesionální zpětnou vazbu. Tu považuji za hodně důležitou, protože některé věci člověku samotnému mnohdy unikají,“ dodala s úsměvem další účastnice.

Mně osobně utkvěla v hlavě z workshopu například myšlenka, že v začátcích své kariérní cesty většinou hledáme etablované společnosti, ve kterých fungují léty prověřené postupy. V takových společnostech se naučíme fungovat a s většími zkušenostmi pak máme spíš tendenci tíhnout ke startupům, výzvám, ve kterých pak máme větší prostor své schopnosti a zkušenosti zúročit. Tenhle pohled na kariérní postup mi dával prostě smysl. Jako mladí a málo zkušení bychom se měli nechat inspirovat zkušenějšími lidmi a funkčními postupy. Samozřejmě s rozumem a ne slepě následovat kdejakou samozvanou autoritu. Ale určitě se v začátcích nevrhat do cizích vod a čekat, že si takovou citlivou dovednost jako je být dobrým leadrem, osvojíme „jen tak za pochodu“. Jak by řekl klasik: „vzdělávání je celoživotní proces“. A u leadershipu to pak platí dvojnásobně.

Academy for Future Leaders by Hypocentrum

Hypocentrum Modré pyramidy uspořádalo na začátku listopadu workshop Academy for Future Leaders a my jsme byli u toho. Připravili jsme pro tebe z celé akce reportáž, včetně "svědectví" účastníků, budoucích leaderů, kteří se s námi podělili o zážitky a nabyté zkušenosti.

Zveřejnil(a) Proudly dne 22. listopad 2016