Alžběta Kroupová

„Mým cílem bylo zkusit si práci v co největším množství oddělení a to se mi splnilo. V Pentě jsem měla možnost nahlédnout do různých podkladů pro stavbu a územních plánů. V JetBrains jsem dělala výzkum o nových přístupech a trendech v náboru zaměstnanců. Dozvěděla jsem se toho hodně, mimo jiné jsem pronikla do náborů skrz virtuální realitu anebo fungování náborových chatbotů. V ExxonMobil jsem vytvářela vlastní gamifikaci pro nově příchozí zaměstnance, která by jim zábavnou a srozumitelnou formou vysvětlila, jaká jsou na pracovišti pravidla nebo třeba jakými školeními musí projít v prvním týdnu. V rámci toho jsem si zkusila jednoduché kódování, což mě moc bavilo.

Na celém programu bylo nejlepší poznat různé firemní kultury – to, jak se nadřízení chovají ke svým zaměstnancům, jaká je atmosféra na pracovišti nebo třeba to, jestli zaměstnanci cítí určitou sounáležitost a hrdost na svou společnost. Díky UniChance jsem zjistila, co nechci. Korporátní život není nic pro mě, mám ráda možnost kdykoli změnit a vylepšit pracovní postupy a systémy. To je něco, co se ve velké firmě podaří jen stěží.“

Jan Vostrejž

„Z každé společnosti a pracovní zkušenosti jsem si odnesl své. V ExxonMobil jsem potkal kvalitní manažery, kteří se pro mě stali inspirací, hlavně co se komunikace s podřízenými týče. V Pentě se mi líbilo, že zaměstnanci vidí přímý výsledek své práce a nejsou pouze jedním z koleček v rámci obrovského kolosu. V JetBrains jsem pochopil, co znamená opravdové budování loajality zaměstnanců skrze důvěru a příjemné pracovní prostředí.

Díky UniChance jsem si uvědomil, že pro mě není až tak důležitý název pracovní pozice nebo oddělení, ve kterém jednou budu pracovat. Chci pracovat v dynamickém a na kvalitu práce náročném prostředí, kde je podporována individuální i týmová práce a kde se klade důraz na inovace. Vážím si toho, že jsem mohl mluvit s kolegy o jejich kariéře a pracovní náplni. Potěšilo mě, že si na mě našli čas i výše postavení manažeři. Mohl jsem se tak například dozvědět, jak vnímají svou práci a jak přemýšlí o svých podřízených. Dokonce mě napadlo několik vylepšení, které jsem konzultoval se společnostmi. Jsem zvědavý, zda některé z nich implementují.“

Marek Šubrt

„Ve všech třech společnostech jsem se dostal k velmi zajímavým příležitostem, ke kterým bych se asi jen tak nedostal. Ve společnosti Exxonmobil jsem pracoval na projektu, který se zaměřoval na vylepšení kalkulace rizika skrze zpřesnění pravděpodobností úpadků společností. V Pentě jsem si vyzkoušel identifikaci nových developerských příležitostí a jejich valuace. A v JetBrains jsem měl příležitost nahlédnout pod pokličku Data Science a pracovat například se SQL.

Na UniChance oceňuji, že si účastník vyzkouší různé firmy, různé pozice, získá kontakty a může si do budoucna ujasnit, co chce dělat. Já jsem si uvědomil, že chci pracovat ve zrychleném prostředí, které na mě bude klást vyšší nároky a zodpovědnost. Odnesl jsem si i mnoho zážitků. Pokud bych měl nějaký zážitek vyzdvihnout, hned první se mi vybaví situace, kdy jsem jel s nadřízeným na jednání v taxíku. Předával jsem mu podklady, načež po 3 minutách cesty mi řekl, abych to jednání vedl já, což jsem vůbec nečekal.“

Petr Dostál

„Do UniChance jsem šel s tím, že si chci vyzkoušet něco nového, a toho se mi podařilo dosáhnout. Každá práce a projekt pro mě byly unikátní. V JetBrains jsem nahlédl do PR a vztahů mezi médii a společnostmi a v ExxonMobil jsem porozuměl hlouběji náborovému procesu nadnárodních společností. Nejvíce ve mně ale zanechala stáž v JetBrains. Jejich firemní kultura je unikátní svou svobodou, i když někdy náročnější kvůli míře odpovědnosti za úkol, kterou musí člověk přijmout. Potkal jsem tu navíc více než ochotné lidi. Dostalo se mi možnosti mentorování ze strany HR managerky či rozhovorů o projektovém managementu v IT, čehož si nesmírně vážím.

Ze stáží si odnáším příjemné lidské momenty se spolupracovníky, kterým, jak to tak vypadá, není zdaleka konec. JetBrains mě na některé své akce zve i po ukončení stáže. Aktuálně se těžce hodnotí, kam přesně UniChance program posunul mou kariéru, ale určitě to bylo směrem dopředu.“

Martin Mikeska

„Nejvíce se mi líbilo v ExxonMobil, kde jsem pracoval v týmu s pěti kolegy. Na ostatních pozicích jsem většinou pracoval samostatně, což mě tolik nebavilo a chybělo mi zapojení do týmu a každodenní operativy. Na stáži v Pentě mě zarazilo, že jsem se dostal na pozici „asistenta“ investiční manažerce. Její pracovní náplň je velice nabitá a bohužel se mnou nemohla trávit moc času.

Bylo skvělé vidět, jak v některých firmách má práce ulehčila práci ostatním kolegům a přinášela očekávané výsledky, které vedly také ke zlepšení zavedených procesů. Svůj svěží pohled na každodenní zavedenou rutinu hodnotím jako největší přínos pro firmy, ve kterých jsem měl možnost pracovat. Zkušeností, které jsem získal, si cením především díky pestré škále firem a jejich vzájemné odlišnosti. Získal jsem velký nadhled na kariérní život a rozlišnou náročnost práce. Před nástupem by mě ani ve snu nenapadlo, jak rozdílná kultura může v jednotlivých firmách panovat. Každá společnost láká jiný typ lidí a vybírá si různě ambiciózní jedince. V každé firmě panovalo různě uvolněné prostředí a zaměstnanci si byli navzájem velice podobní. Někde převládal spíše týmový duch, jinde si zase potřebovali vzájemně konkurovat.“