Martine, co si máme představit pod pozicí projektového manažera?

Jednou větou: Projektový manažer řídí projekty, které mu banka svěří. Já jsem odpovědný za dodání projektů v daném čase, budgetu a daném velikosti scope. Pod těmito větami se skrývá plánování, řízení projektových týmů na denní bázi, řešení projektových rizik, issues a podobně…

Můžeš nám to nějak přiblížit?

Pro představu by asi bylo nejlepší popsat můj průměrný pracovní den. Ten začíná ranním standupem s projektovými týmy. Poté typicky následuje nejefektivnější část dne, kdy se s čistou hlavou věnuji kreativním oblastem na svěřených projektech. Následuje běžná „project management“ agenda. Oběd. Odpoledne je ve znamení projektových či programových meetingů. Den zpravidla končí revizí progresu na projektu ve všech klíčových oblastech, forecastováním a reportingem. Celý den je k tomu proložený množstvím schůzek na nejrůznější témata, řadou telefonátů, e-mailů a šálků kávy. To by možná mohlo pro představu, co dělám, stačit.


Co je podle tebe na tvojí práci úplně nejlepší?

Je kreativní a každý den v určitém slova smyslu jiný. Není to rutina a každý den musíš opravdu přemýšlet. Člověk se stále posouvá dál a učí se něco nového. Největším úspěchem je úspěšně realizovaný projekt, který klientům přinese něco nového. Navíc v ČSOB, pokud máš nápad, stačí ho promyslet a „hodit na papír“. Banka má velké zázemí a pokud je tvůj nápad dobrý, jistě se uchytí.

Mluvíš o úspěších, máš něco, čím se můžeš za ty dva roky sám pochlubit?

Určitě, a to je právě to, co člověka motivuje posouvat se vpřed. Velkým úspěchem je projekt, který kompletně faceliftoval mobilní retailovou aplikaci Smartbanking. Projekt jsem řídil jako projektový manažer pomocí agilní metodiky a technik. Pro banku šlo o velký krok od tradičních metod k novým. Přesto banka rozpoznala potenciál tohoto přístupu a výsledek projektu se více než povedl. Také jsem reprezentoval banku na konferenci projektového řízení PMcon 2018. Měl jsem možnost předávat své zkušenosti kolegům z ČSOB Pojišťovny a být Ambassadorem ČSOB.


Dneska už jsi zkušený matador, jaký byl ale tvůj začátek?

Během studia na ČVUT, i vlivem práce a zájmů, jsem se zaměřoval na IT a management. Myslím si, že v podobné situaci je spoustu studentů. Domnívám se, že i většina studentů cítí, že je důležité zkoumat a zkoušet, co je zajímá a vnitřně naplňuje již během studia. Pro ČSOB jsem psal diplomovou práci. Zalíbilo se mi pracovní prostředí banky, důraz na nové inovační technologie a postupy. Vzhledem k mým zkušenostem z IT a projektového řízení, jsem od ČSOB dostal nabídku na pozici projektového manažera, kterou jsem přijal.

A co pracovně-osobní rozvoj? Starají se tu o tebe?

Stoprocentně. Nedílnou součástí kariérního rozvoje jsou školení, certifikace a workshopy na nejrůznější témata. Výběr certifikace či školení můžeš do značné míry ovlivnit a rozvíjet se v oblastech, které tě opravdu zajímají. Za zmínku jistě stojí i poměrně zajímavý program ČSOB s názvem „Forvardino“, kde kolegové z banky předávají své zkušenosti dále. Po profesní stránce je banka výborná zkušenost, každý den tě posouvá dál. U mě osobně, myslím, proběhl velký posun v soft skillové oblasti. Velice zajímavý posun byl i v oblasti předávání znalostí ostatním kolegům.

Když bys měl nějak vystihnout, co tě motivuje na práci v ČSOB, co bys řekl jednou větou?

Skutečnost, že bankovní projekty přináší změny, které používají skuteční lidé každý den. Neděláme věci do šuplíku. Každý den se vnitřně těším na něco nového.


Co bys poradil současným studentům nebo absolventů, kteří zvažují práci v bankovním sektoru?

Pokud někdo uvažuje o práci v bankovním sektoru a nejste si jistí, jaký přesný název pozice hledat v nabídce, nebojte se oslovit HR, domluvte si schůzku, představte svoje znalosti, zájmy, očekávání a určitě se domluvíte. Podobnou cestou se mi povedlo domluvit zpracování diplomové práce pro ČSOB.

Vzkázal bys něco na závěr?

Možná bych to celé zakončil mým osobním mottem: Měj odvahu přemýšlet jinak.

*

A co ty? Líbilo by se ti realizovat svoje nápady v ČSOB? Nakoukni s námi.