Pracovních nabídek je dost. Pozic, které by mohly být tvojí prací snů, zase tolik není. Konkurence je velká, proto se potřebuješ umět prosadit. Při hledání zaměstnání se stavíš do role prodejce, který nabízí sám sebe. Prodáváš nejen svoje vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti, ale také to, co opravdu umíš. Zaměstnavateli tedy nestačí vědět, pro koho a jak dlouho jsi pracoval/a, potřebuje také vědět, kdo jsi doopravdy. Co znáš a dovedeš i mimo svou pracovní náplň.

Inventura tvých schopností

Při psaní CV ti pomůže znalost tvých silných stránek. Umět je pojmenovat, je potřeba. (Dělá ti to problém? Udělej si třeba test MBTI. Výsledky ti pomůžou.) Zdůrazni svoji jedinečnost. Inventuru začni třeba tím, že si napíšeš pět až deset svých největších životních úspěchů nebo situací, kterým přikládáš velký význam a zamysli se nad nimi. K dosažení dobrých výsledků jsi musel využít některé své schopnosti a povahové rysy. Pojmenuj je a zapiš si je. Mnohé určitě můžeš použít do životopisu nebo se ti budou hodit později při jednání se zaměstnavatelem.

Při analýze svých schopností ti určitě pomůže také odpovědět si na několik následujících otázek, které často kladou zaměstnavatelé u výběrových řízení:

Proč by měli chtít zaměstnat právě tebe?

V čem jsi lepší než ostatní uchazeči? Můžeš nabídnout něco, co nikdo jiný neumí?

Co umíš opravdu dobře?

Máš nějaké záliby související s pracovní pozicí, o kterou se ucházíš?

Pořád si nevíš úplně rady?

Třeba najdeš inspiraci v našich tipech:

1. Tvoje řídící schopnosti

Umím ovlivňovat druhé pro dosažení ekonomických nebo politických cílů.; Umím organizovat akce, rozplánovat čas a dávat pokyny svému týmu pro jejich naplnění.; Umím motivovat lidi ke spolupráci a plnění stanovených cílů.

2. Komunikační dovednosti

Umím přijmout kritiku a konstruktivně hledat řešení.; Umím prezentovat své názory a diskutovat o nich.

3. Kreativní schopnosti

Umím vymýšlet nové věci a pracovní postupy.; Umím improvizovat.

4. Tvoje technické schopnosti

Umím pracovat s různými druhy nástrojů, materiálů a přístrojů.; Umím promyslet jednotlivé kroky, jak nástroje použít při výrobě nějakého předmětu.


5. Jazykové schopnosti

V angličtině ovládám dobře nejen mluvenou řeč, ale i gramatiku.; Umím odbornou terminologii v cizím jazyce a jsem schopen v oblasti svého odborného zájmu vystupovat na veřejnosti a psát odborné články.

6. Administrativní schopnosti

Umím vést přesné a přehledné záznamy všeho, co v kanceláři probíhá.; Mám schopnost promýšlet a perfektně plnit administrativní úkony.

7. A co tvoje umělecké schopnosti?

Mám schopnost umělecké tvořivé práce – kreslit, psát, modelovat, ovládat různé malířské techniky.; Mám pohybové nadání, výrazové schopnosti pro herectví.; Hraji na klavír.

8. Moje schopnost ovládat výpočetní techniku

Zvládám uživatelsky všechny běžně používané softwary.; Snadno se učím nové počítačové programy. Ovládám i složitější funkce.; Programuji webové stránky v .html.

*

Ale pozor, abys neskončil jako ve vtipu o upřímnosti na pracovním pohovoru:

„Jaké jsou vaše slabé stránky?“

„Například upřímnost.“

„Hm, nemyslím si, že upřímnost je slabá stránka.“

„Mně je úplně jedno, co vy si myslíte...“ :)