Jak bys nám DS&BI Academy popsal svými slovy? O čem to je?

Je to praktické využití toho, co se člověk naučí ve škole v hodinách Business Intelligence. Když se člověk do akademie hlásí, je třeba, aby o problematice už něco věděl.

Proč ses rozhodl do DS&BI Academy přihlásit?

Měl jsem předmět Business Intelligence na bakaláři i magistrovi, a protože mě předmět bavil, řekl jsem si, že zkusím štěstí a přihlásím se.

S jakým očekáváním jsi do toho šel? Splnilo se?

Já jsem hlavně čekal, že se tam vůbec nedostanu, protože o program byl zájem. Chtěl jsem si prakticky vyzkoušet to, co se učíme v hodinách, a to se mi splnilo.

Mezi přednášejícími jsou i zástupci z Adastry. O čem byly jejich lekce? A byly pro tebe něčím výjimečné?

Bloky Adastry byly pro mě rozhodně nejzajímavější, protože jsme tam probírali vše okolo Data Science. Marcel si pro nás dokonce připravil zábavnou ukázku toho, jak lze Data Science využít v počítačové hře League of Legends. Lekce byly uspořádané tak, že jsme probírali určitý projekt od začátku do konce. Data jsme si museli upravit a vyčistit. Pak jsme tvořili nové atributy a zkoušeli jsme si různé modely práce s daty.

Vzpomeneš si ještě, co bylo tím impulsem, kdy sis řekl, že bys pro Adastru chtěl zkusit pracovat?

Jeden konkrétní impuls jsem neměl. Z přednášek na mě Adastra působila jako moderní firma a zaujala mě oblast Data Science, kterou se v Adastře zabývají. Vidím v tom velký potenciál do budoucna, a proto na mě Adastra působila už od začátku jako perspektivní zaměstnavatel. Dobrý dojem na mě udělali i přednášející – Jakub Augustin a Dáša Bínová. Jsou to odborníci na slovo vzatí a těší mě, že s nimi můžu spolupracovat.

Jak jsi se na stáž v Adastře dostal?

V době, kdy jsem navštěvoval akademii, jsem hledal práci. Přihlásil jsem se na stáž do Adastry i do jedné konkurenční společnosti a byl jsem mile překvapený, že jsem uspěl v obou firmách. Najednou jsem stál před rozhodnutím, kam půjdu. Vybral jsem si Adastru, protože mi byla přeci jen o trochu bližší.

Myslíš si, že ti při výběrovém řízení pomohla právě tvoje účast v akademii?

Životopisy jsem poslal krátce po tom, co jsem začal do akademie chodit, takže výhodu jsem rozhodně neměl. Myslím si, že Robert, který se mnou v Adastře vedl pohovor, věděl, kdo jsem, ale testoval mé schopnosti stejně jako u kohokoliv jiného.

Jak dlouho už v Adastře pracuješ a co je náplní tvé práce?

Do Adastry jsem nastoupil v prosinci 2017. Vyzkoušel jsem si práci na programu, který detekoval obličeje lidí na fotkách. Ten bylo potřeba přizpůsobit nové legislativě týkající se GDPR. Nebo třeba synchronizaci databáze jednoho z našich klientů s Hadoopem, na který jsem si díky Adastře udělal odbornou certifikaci.

A jak se ti daří skloubit práci se školou?

V tomhle je Adastra skvělá. Můžu si určit, kdy potřebuju pracovat a kdy se učit. Důležité je, že mám hotovou zadanou práci a dodržuju stanovené deadliny.

Jak to chodí v praxi, už sis tedy osahal. Když si teď zpětně vzpomeneš na to, co ses v akademii naučil, bylo to jako příprava na reálný život v práci dostačující?

Určitě jsem získal ucelený přehled a mohl si tak lépe vybrat oblast, na kterou bych se chtěl v budoucnu zaměřit. Díky tomu mám náskok a nemusím ztrácet čas hledáním toho, co by mě v budoucnu bavilo. V tomhle odvětví se mám ještě co učit a mám štěstí, že jsou kolem mě odborníci, kteří mi vždy rádi poradí.

*

Zaujala tě Adastra? Mrkni k nim na web, koho právě hledají!