Uklízelo se rovnou na dvou místech v republice – v Kutné Hoře, kde se nachází sídlo a závod společnosti, a na Karlově náměstí v Praze, kde najdeš kanceláře managementu. Bylo nalezeno i několik injekčních stříkaček, které odborně zlikvidovali strážníci Městské policie. 

„I my chceme přispět k čistému prostředí a také pomoci s osvětou, ale samotný úklid není samospasitelný. Primární je změna v samotném přístupu lidí k této problematice. Musí si uvědomit, že odpadky nepatří na zem, ale do koše,“ popisuje Roman Grametbauer, Manager Sustainability, jeden z důvodů, který podnítil účast na dobrovolnických úklidech v České republice.

 

Tabákové společnosti se často potýkají s „neuvědomělými kuřáky“, kteří nevnímají dopady odhození nedopalků na zem na životní prostředí. Protože jednotlivé složky cigaret mají různou míru rozložitelnosti, jsou to právě biofyzikální podmínky, které dobu jejich rozkladu do velké míry ovlivňují. Proto by cigaretové nedopalky měly skončit spolu se směsným odpadem v koši. „V rámci letošního úklidu se snažíme apelovat na dospělé kuřáky, aby se zamysleli nad svým nevhodným konáním. Během úklidu jim rozdáváme tzv. kapesní popelníčky, kam mohou ve chvíli, kdy nemají poblíž odpadkový koš, nedopalky dočasně uložit,“ přibližuje Roman osvětu, kterou s úklidem spojili.

Ale není to jenom o jednorázovém úklidu, Philip Morris ČR myslí na životní prostředí každý den i v kancelářích. „Máme k dispozici odpadkové koše na třídění odpadu. Na toaletách jsou čidla, takže se svítí jen tehdy, když se v místnosti někdo nachází. Vodou se snažíme šetřit díky dvěma druhům splachování WC, filtrům na bateriích a úsporným myčkám v kuchyňkách,“ říká Roman. Philip Morris ČR je také hrdým držitelem osvědčení o pravidelné recyklaci hliníkových kapslí Nespresso. Hliník z kapslí se slisuje, roztaví a následně znovu použije jako druhotná surovina. Kávová sedlina se zase využije v energetice či zemědělství jako hnojivo.

Vynikajícími výsledky se může pochlubit i kutnohorský výrobní závod. „V roce 2018 jsme dokázali zachovat vysokou míru recyklace odpadu, která dosáhla 90 %. Dosahovat takových výsledků se nám daří díky přispění zaměstnanců, kterým se snažíme poskytnout podmínky pro třídění odpadů a pravidelně zvyšujeme jejich povědomí o nutnosti odpady třídit,“ popisuje Roman.

 

Firmě se podařilo v roce 2018 vysbírat i přes 873 tisíc kusů elektrických a elektronických zařízení a téměř 4 tuny elektroodpadu k ekologické likvidaci. A ještě nekončíme! V posledních osmi letech Philip Morris ČR dokázal snížit uhlíkovou stopu své továrny o 84 %. „V oblasti redukce uhlíkové stopy plánujeme a realizujeme převážně projekty v oblasti úspor zemního plynu, dále rekuperace tepla a zvyšování účinnosti tepelných zařízení,“ doplňuje Roman.

Aby toho nebylo málo, Philip Morris ČR se rozhodl do firemního vozového parku pořídit auta s hybridním pohonem. „Loni jsme převzali 11 vozů Toyota Auris, které slouží členům týmu zodpovědného za prodej výrobků se sníženým rizikem, mezi něž patří i náš výrobek IQOS s technologií nahřívání tabáku,“ uzavírá Roman.

*

Chceš se přesvědčit na vlastní oči, jak se v Philip Morris ČR třídí? Podívej se, jak to u nich vypadá, nebo rovnou mrkni, koho právě hledají!