Mluvili jsme s Adélou Pilátovou a Jonathanem Appletonem z  Association of Business Service Leaders (ABSL), která v ČR sdružuje firmy působící v sektoru podnikových služeb. Chtěli jsme zjistit, jak tato centra fungují a co by měli umět lidé, kteří se v nich uchází o práci.

Co si myslíte o sektoru podnikových služeb (dříve známém pod pojmem sdílené služby) a jeho budoucím vývoji v Česku? 

Centra podnikových služeb byla často spojována s jednoduchou transakční až manuální prací typu přepisování dat z jedné databáze do druhé nebo účtování faktur. Tato centra se ale rychle vyvíjejí a pracovní náplň je čím dál víc tvořena sofistikovanými pracovními úkoly. 

Jednoduché transakční úkoly se outsourcují na východ a do Asie. Proto se pojmu centra sdílených služeb záměrně vyhýbáme, používáme raději spojení centra podnikových služeb (business service centers).

Budoucnost vidíme velmi pozitivně, již v horizontu dvou let dosáhne tento sektor na 100 tisíc zaměstnanců a bude velikostí srovnatelný například s automobilovým průmyslem. 

Letos jsme spolu se společností Deloitte vydali brožuru Vision 2025, kde se podrobně zabýváme budoucností podnikových služeb v ČR. Zaměřujeme se na to, jaké kvalifikované pracovníky budeme potřebovat, jak bude vypadat (a často už vypadá) nástup nových technologií, nebo jak by měla ideálně vypadat spolupráce mezi vládními organizacemi a společnostmi.

Doporučili byste kariéru v centru podnikových služeb i absolventům vysokých škol?

Určitě ano. Je to skvělá příležitost, jak získat zkušenosti s profesním životem i mezilidskými vztahy. Absolventi se naučí pracovat v mezinárodních týmech, ve kterých je zastoupeno třeba 6 a více různých národností, setkají se s nejnovějšími technologiemi a mohou se vypracovat během krátké chvíle vzhůru. Získají možnost vyzkoušet si práci na různých odděleních a zjistit, co je baví a v čem jsou dobří.

Proč by měli mít uchazeči zájem pracovat v oboru podnikových služeb?

Důvodů je mnoho. K těm hlavním patří možnost relativně rychlého kariérního růstu a příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji. Zejména generaci mileniálů na práci v podnikových službách láká možnost pracovat s moderními technologiemi a formovat nové procesy. Můžou stát u zrodu něčeho úplně nového. 

Zaměstnanci, kteří už mají rodinu, pozitivně hodnotí flexibilitu, ať už jde o možnosti práce z domu, nebo zkrácené úvazky. Zajímavé mzdové ohodnocení, benefity a hezké pracovní prostředí jsou v tomto oboru samozřejmostí.

Zmiňujete technologie, o jaké konkrétně se jedná?

V IT centrech, jejichž počet v ČR roste, jde o celou řadu moderních technologií. Roli hraje také robotická automatizace procesů, vliv na podobu podnikových služeb však budou mít i technologie, jako je umělá inteligence, internet věcí, big data a blockchain. 

Robotická automatizace umožňuje postupně odstraňovat rutinní práci a věnovat pozornost výzkumu a vývoji, komunikaci se zákazníky či designování nových služeb. Dnes dokáží tyto technologie poskytovat výkon srovnatelný s výkonem 1500 lidí, což znamená, že v průměru osm zaměstnanců v každém centru se může díky automatizaci věnovat kvalifikovanější práci. 

Jaké kvality by zájemce o práci v centrech podnikových služeb měl mít?

Firmy kladou velký důraz na soft skills, protože hard skills je vždy jednodušší se doučit. Soft skills musí mít lidi v sobě – řadíme tam schopnost týmové i samostatné práce, dobré jednání se zákazníky, komunikativnost.

Z hard skills je důležitá jazyková vybavenost, přičemž angličtina je brána jako samozřejmost. Hodně žádaná je němčina a francouzština a jakýkoliv další evropský jazyk je výhodou.

Nicméně věříme, že s příchodem nových technologií, zejména umělé inteligence, přestanou být jazyky hlavním požadavkem firem. Podrobněji tuto naši myšlenku vysvětlujeme ve zmíněné Vizi 2025.

Přibližte nám, prosím, čím přesně se sdružení ABSL zabývá.

ABSL sdružuje firmy, které v České republice působí v oblasti podnikových služeb. Snažíme se sdílet best practices a pomáhat s rozvojem aktivit našich členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň poskytujeme podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. 

Mezi členy patří nejen firmy, co v ČR provozují centra podnikových služeb, ale také firmy, které se zabývají outsourcingem podnikových procesů, vývojem nebo IT.

Jaké jsou vaše hlavní aktivity, organizujete například nějaké akce?

ABSL pořádá pro své členy celou řadu seminářů a webináře na finanční, technologická, daňová, právní a jiná témata. Kromě toho organizujeme i konference a galavečery s vyhlášením nejúspěšnějších firem z oboru. Provádíme různé průzkumy a dáváme dohromady statistiky ohledně podnikových služeb v Česku. 

Pro firmy, které jsou součástí našeho sdružení, umíme zajistit i sdílení know-how a inspiraci od "zkušenějších" firem v oboru. Za naše členy také komunikujeme s úřady, trošku za ně lobbujeme hlavně v oblasti vízové a imigrační politiky pro zaměstnance.

Odkud se vzal nápad takové sdružení založit a jaké máte cíle?

První myšlenka se zrodila před pár lety v PwC. Tam náš ředitel Joe Appleton úspěšně vedl PwC Academy a většina jeho klientů byla právě z oboru podnikových služeb.

Postupně rostla potřeba firem se setkávat a sdílet know-how, a tak před pěti lety vznikla samostatná organizace ABSL. Inspirovali jsme se v Polsku, kde podobná organizace taky funguje.

Snažíme se o hladší spolupráci jednotlivých firem, o vzájemné sdílení vědomostí, aby se sektor podnikových služeb mohl v ČR vyvíjet kupředu.

Kolik členů ABSL momentálně má?

Aktuálně máme zhruba 75 členů a naše členská základna stále roste. Máme dva způsoby členství: klasický člen, což je společnost, která má v ČR centrum podnikových služeb, nebo podporující člen, což jsou společnosti, u kterých si myslíme, že mají našim klasickým členům co nabídnout, tedy ty, co mají užitečné know-how.