Skauti. Jsou to miláčci HR. Mají za sebou vedení malých skupin (týmů) a jejich vzdělávání už v mladém věku (mezi čtrnácti a šestnácti lety). Někteří k tomu potom s příchodem plnoletosti přidají vedení celých oddílů třeba o 60 členech a později i celých skautských středisek o několika stovkách členů. To jsou skvělé zkušenosti a schopnosti, které tím získají. Ale to není vše.

Říkáš si, co dalšího dělá skauty výjimečnými a co umí navíc pro pracovní poměr?

 

Organizační schopnosti

Ať už se jedná o víkendové výpravy pro deset lidí, nebo čtrnáctidenní tábory v přírodě bez elektřiny a hodinu pěšky od nejbližší vesnice, ani jedno z toho není pro skautské vedoucí žádný problém. Ve věku, kdy jejich vrstevníci zůstávají do ranních hodin na baru, skauti přebírají odpovědnost nejen za sebe, ale i za životy a vzdělávání ostatních. Chystají program, starají se o jejich bezpečí a stravu. Zorganizovat meeting, vést poradu či projekt pro ně proto bude hračka.

Řešení krizových situací

Nejednou se skautští vedoucí ocitnou v situaci, kdy musí jednat racionálně, a hlavně neskutečně rychle. Dává jim to jistou odolnost a nedocenitelnou zkušenost do dalšího života.

Sám jsem se jako vedoucí vyskytl v situacích, které přímo ohrožovaly něčí život. V té chvíli jsem musel jednat okamžitě. Stejně tak jako stovky dalších vedoucích po celé republice. (Zde je nutné dodat, že tyto nebezpečné situace se ve velké většině případů neděly přičiněním vedoucích.)

Hoří pak v práci deadline? Je nutné udělat rychlé, nepopulární, ale nezbytné rozhodnutí? Potom víš, že člověk, který jednou prošel skautem, tě nenechá ve štychu.

 

Umí schytat kulku za tým

Ne marně najdete mezi ve skautském zákoně, kterým se skautky a skauti řídí, následující 3 body:

  • Skaut je pravdomluvný.
  • Skaut je věrný a oddaný.
  • Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.

Stejně jako sportovci dělající týmové sporty, ví i skauti, jaká je hodnota týmu, jak se v něm chovat a co dělat, aby fungoval co nejefektivněji. A to i tehdy, když není složen jen z nejlepších přátel a jeho členové musí dělat kompromisy.

Od mala jsou děti ve skautu neustále vystavovány týmové práci se svými vrstevníky, ale i staršími a mladšími dětmi. Tyto týmové dovednosti jsou každé dva roky prověřovány na tradičních závodech, spolu s jinými skautskými vlastnostmi. Děti proto odmalička ví moc dobře, že ne vždy jsou na prvním místě oni.

Stejně tak skauti nemyslí jen na sebe, neboť Junák jako organizace pořádá a spolupořádá řadu charitativních akcí, kterých se účastní tisíce členů, ať už se jedná o akci Postavme školu v Africe, nebo třeba sbírky na Registr dárců kostní dřeně. Umí tak věnovat čas i do smysluplných věcí, které pomohou jiným, bez nároku na odměnu.

Učí se neustále nové věci

Umí rozdělat oheň bez papíru s třemi sirkami. Umí uvázat loď, poskytnout první pomoc, rozeznat stromy a byliny a s pomocí buzoly a papírové mapy se dostat téměř kamkoliv… A to jsem s výčtem skautských dovedností teprve začal.

Skautky i skauti jsou zvyklí se vzdělávat, rozvíjet se a překonávat. V dnešní rychle se vyvíjející době je to skvělá vlastnost pro každého zaměstnance i podnikatele, který chce na trhu uspět. A když něco neví, ví, kde to najít. A to je ještě důležitější.

Na závěr snad jen dvě rady: „Skauti, nebojte se a nezapomínejte psát si do životopisů, že jste skauti. Podnikatelé a náboráři, ceňte si skautů, neboť z nich jsou ti nejlepší zaměstnanci a skvělý manažerský materiál.“

Zajímá tě víc? Poslechni si podcast o skautu a jeho výhodách s ředitelem pražského Skautského institutu na Staromáku!