Alespoň jednu ženu má ve vrcholném vedení firmy 45 % firem. Ve statutárních orgánech má z TOP společností jednu ženu 30 %, ale tři už jenom 3 % firem. To není úplně optimistické číslo, pokud vezmeme v úvahu skutečnost, která vyplývá z dalších poznatků, tedy faktor vlivu. Firmy, které mají ve vrcholném managementu ženu, mají také vyšší počet žen na dalších klíčových pozicích, a to až o 8 %. Dá se tedy říct, že tam kde „vládnou nějaké ženy“, mají větší šanci dostat se do vysokých pozic i ty ostatní.

Nejvíce žen ve vedení najdeme v sektoru velkoobchodu a maloobchodu (16 %), následuje průmysl zpracovatelský (12 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla (11,7 %). Naopak nejméně je jich překvapivě v peněžnictví a pojišťovnictví (8,7 %) a v těžbě (2,9 %), kde je to překvapivé o poznání méně.

Kompletní výsledky si prohlédni tady!

Ženy ve vedení TOP firem na Proudly!

Z firem, které můžeš najít na Proudly a patří mezi TOP firmy (připomínáme, že kritéria pro zařazení do žebříčku vycházela z obratu, jedná se tedy o opravdu velké společnosti), zabodovalo nejlépe NestléGSK. Ty se objevily na takzvaně „Zlatém indexu“, což znamená, že více než 50 % ve vrcholných orgánech tvoří ženy. Tam ženy prostě válí. Minimálně v tom smyslu, že je jich vyrovnaný poměr k mužům. Na „Stříbrném indexu“ se objevila FaureciaEaton, u nich je žen ve vedení minimálně třetina, tedy 33 % a více. Na „Bronzovém indexu“, tedy s podílem stále ještě nad průměrnou hodnotou najdeš KPMGinnogyPhilip MorrisPwC nebo Vodafone. Tam je žen více než oněch 12,5 %. I to je evidentně úspěch.

Považuješ genderovou diverzitu ve vedení za důležitou? Nahlédni do těchto firem. Třeba právě tam pro tebe mají práci snů!