Začneme príbehom zo života. Štěpán je najschopnejší projektový manažér z celého tímu. Tie najťažšie úlohy pristanú na stole vždy jemu, pretože vie ako na ne, je spoľahlivý a presný. Po kariérnom rebríčku ale stúpa pomalšie než slimák: o povýšení nie je vôbec reč. Hoci vo firme pracuje už ôsmy rok, šéfovská stolička pripadla kolegyni, ktorá nastúpila len pred rokom. Prečo? Štěpán totiž nevie komunikovať, ľahko sa rozčúli, berie si všetko osobne. Na povýšenie mu chýba zlepšenie mäkkých zručností.

Vedomosti, prax a vzdelanie nestačia.

Čo znamenajú mäkké zručnosti alias „soft skills“?

Kvôli rýchlosti, akou sa všetko mení, je nutné neustále sa učiť. Už neplatí, že kvôli kariére potrebuješ dokončiť školu, získať prax a potom zbierať dobrú reputáciu. Najcennejší na trhu práce sú tí, ktorí sa vedia prispôsobiť zmenám, rýchlo zvládajú nové procesy a technológie. Pokiaľ prijímaš trendy vo svojom odbore rýchlejšie než ostatní, dobrovoľne sa o ne zaujímaš a proaktívne prichádzaš s novými riešeniami, máš cenné body navyše. Mäkké zručnosti sú to, čo ti umožní taký prístup. Mäkké sa im hovorí preto, že nám umožnia vnímať svoju situáciu pružne, prispôsobovať sa novému.

Akékoľvek miesto, ktoré sa teraz na pracovnom trhu ponúka, vyžaduje kombináciu hard skills (alias znalosti) a soft skills (tvoje komunikačné schopnosti, spoľahlivosť, schopnosť zvládať stres a podobne). Dobrou správou je, že na svojich mäkkých zručnostiach môžeš stále pracovať a neustále sa zlepšovať.

Aké schopnosti sú momentálne najžiadanejšie?

Podľa Svetového ekonomického fóra bude už v roku 2020 zoznam najžiadanejších schopností na trhu práce vyzerať takto:

1. Schopnosť riešiť komplexné problémy

2. Kritické myslenie

3. Kreativita

4. Schopnosť riadiť tím

5. Schopnosť komunikácie

6. Emocionálna inteligencia

7. Schopnosť analyzovať situáciu a učiniť najvýhodnejšie rozhodnutie

8. Orientácia na klienta

9. Schopnosť vyjednávania

10. Schopnosť rýchlo sa učiť novému

Ako si na tom ty?

Chceš vedieť, ako si stojíš? Tak zober odvahu a skús požiadať svojich kolegov o spätnú väzbu. Je možné, že budeš počuť aj niečo, čo ťa prekvapí, prípadne ti bude nepríjemné. Pýtaj sa určite ale nielen na to, čo sa potrebuješ naučiť, ale aj na svoje silné stránky. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na profesionálneho kariérneho kouča. Pamätaj ale, že učenie mäkkých zručností je celoživotná púť, ktorá nikdy nekončí. Preto na seba neklaď prehnané nároky, a pokiaľ ti niečo nepôjde, neboj sa vždy začať znova.