K dobré péči a pocitu spokojenosti patří na prvním místě vaše zdraví! Hodnota zdraví je univerzální a rozumí jí všichni – akcionáři, manažeři, řadoví zaměstnanci, jejich rodiny i přátelé. Proto moderní firmy ve světě i u nás nabízejí svým zaměstnancům možnost zdravého stravování, pohybu a prevence například formou očkování.

Fitko přímo pro vás!

Jste-li fyzicky fit, zpravidla se to pozitivně projevuje i na všem pracovním výkonu. To se sice lehko řekne, ale hůř dělá. Obzvlášť když pět dní ze sedmi prosedíte v kanceláři a jediným vaším pohybem je přesun na kolečkové židli mezi pracovním stolem a skříňkou se šanony. Častá fyzická aktivita je pro zdravý život nezbytná. Nejen, že se díky pravidelnému sportu cítíte lépe, ale podáváte i lepší výkony v práci. A na to firmy slyší.

Podle průzkumů má povoleno chodit cvičit v průběhu pracovní doby 17 % Čechů, čtvrtině pak zaměstnavatel poskytuje alespoň přístrojové vybavení tělocvičny v místě pracoviště nebo slevy na návštěvy sportovních zařízení. Jednou z takových firem je třeba Česká pojišťovna, která má přímo v budově firmy své fitness centrum, které je pro zaměstnance zadarmo a dále lekce jógy a pilates.

Když v práci najdete harmonii i rovnováhu

Důležitost rovnováhy mezi pracovním a osobním životem si čeští zaměstnavatelé začínají uvědomovat čím dál častěji a proto již třetina z nich pohybové aktivity svých lidí nejrůznějšími způsoby podporuje. Nastupuje generace Y, která už přistupuje k otázce práce a soukromého života jinak. Ctí svůj volný čas, jde za svými „vlastními hodnotami“ a už se nenechá sedřít z kůže jako generace X. Tito lidé chtějí pracovat ve firmě, kde je práce baví, nepřináší jim „pouze peníze“, ale chtějí něco víc – dělat to, co má smysl nejen pro ně, ale i pro společnost.

Peníze a zdraví - 2v1

Doba se mění. V návaznosti na změny ve společnosti, které v současné době probíhají, lze registrovat zvýšený zájem o téma „zdravá firma“. Majitelé a manažeři si čím dál častěji uvědomují, že to jsou dobře investované peníze. „Podporu zdraví a zdravého životního stylu považujeme u našich zaměstnanců za jednu z priorit. Mezi benefity zaměřené na zdraví u nás patří i vzdělávací semináře na různá zdravotnická témata přímo u nás ve firmě, fitko nebo nová Kafeterie,“ popisuje Martina Vespalcová, Comp&Ben Manažer z České pojišťovny. Prosperita nejsou pouze čísla, úspěch je zejména o lidech. A pokud ti nebudou spokojení, zdraví a motivovaní, úspěch se nedostaví. Možná to dobře znáte i z vlastní zkušenosti... Nakolik jste výkonní, když jdete do práce s rýmou a bolavým krkem?

Ve zdravém těle zdravý duch aneb Tyrš by zatleskal

Ochrana zdraví zaměstnanců a program podpory zdraví by měly být součástí celkové strategie zdravé společnosti. Platónův holistický přístup: „Neměli bychom se pokoušet o léčení žádné části, aniž bychom se pokusili vyléčit celek.“ je čím dál žádanější. Čeští zaměstnanci podporu zdravého životního stylu ze strany zaměstnavatele vítají. Česká pojišťovna nezůstává jen u podpory sportu, ale také poskytujete svým lidem například bezplatné očkování proti chřipce, zajišťuje jim ovoce na pracovišti nebo pro vybrané pracovní pozice i pravidelné zdravotní prohlídky ve spolupráci se smluvní klinikou. Dále mají zaměstnanci České pojišťovny možnost se dvakrát do roka účastnit „Dnů zdraví“, které nabízí např. vzdělávání o zdraví, možnost nechat si zkontrolovat mateřská znaménka nebo zapojit se do běžeckého klubu.

Otázka firemního zdraví přináší zdravé, loajální a motivované zaměstnance. Vybereš si zlaté vejce nebo pekáč?

Zaujaly tě věci, které říká Martina? Mrkni, koho teď v České pojišťovně hledají