Snaha profesionalizovat

Dlouhodobý záměr dobrovolnických činností GSK je podat pomocnou ruku neziskovým organizacím v oblasti zdravotnictví. Tato pomoc se ubírá především cestou profesionalizace a předávání odborných zkušeností. GSK se v podstatě snaží kultivovat a zefektivňovat prostředí pacientských a jiných neziskových organizací tak, aby tato uskupení získala dostatečně silné postavení v oblasti zdravotnické péče. Zaměstnanci GSK nabízejí svoje služby tam, kde daná organizace cítí, že potřebuje poradit a podpořit. Ať už se jedná o výpomoc s marketingovými kampaněmi, finančními záležitostmi, řízením projektů či samotnými službami, které svým klientům organizace nabízejí. Dobrovolníci z GSK pořádají přednášky, odborné konzultace nebo praktické ukázky. Mohou se také zaměřit na jednotlivce a předávat jim svoje know-how díky mentoringovým a coachingovým aktivitám. Všechny tyto činnosti by měly ve výsledku vést ke zlepšení expertní způsobilosti a celkového fungování organizací, které se s GSK rozhodly spolupracovat.

Dobro na obě strany

Jak vypadá dobrovolnictví z pohledu samotného zaměstnance GSK? Kromě zmiňovaných přednáškových aktivit (příkladem může být program Krokuz usilující o zvýšení zdravotní gramotnosti u žen v azylových domech) a mentoringu se mohou dobrovolníci zapojit do rozhodování o rozdělení financí, které z GSK fondu plynou do neziskového prostoru. Lidé pracující v GSK se ale mohou také přihlásit do unikátního mezinárodního projektu PULSE, v rámci něhož 3-6 měsíců pracují přímo v organizaci dle jejich výběru. Po dobu působení mimo GSK je zaměstnancům hrazen plat a jejich povinnosti připadnou na ostatní kolegy v týmu do doby, než se ze své dobrovolnické stáže vrátí zpět.

V neposlední řadě mají zaměstnanci možnost pomoci neziskovým organizacím manuálně v rámci tzv. ORANGE DAY. GSK při něm vypomáhá neziskovkám tam, kde jim nestačí personální nebo časové kapacity. Může jít o úklid po náročné rekonstrukci, nový nátěr laviček nebo společné aktivity se seniory a těžce nemocnými lidmi. Zaměstnanci GSK této manuální výpomoci od spuštění programu v ČR v roce 2005 věnovali již 7000 hodin svého času.

Zájem o dobrovolnictví vychází přímo od zaměstnanců GSK a jejich nadšení pro tyto programy svědčí o touze pomáhat a také přijímat nové výzvy. Jedná se o skvělý způsob, jak využít vlastních znalostí a schopností v nových situacích. Dobrovolníci oceňují svoje zapojení také z hlediska osobního i profesionálního růstu.

Samotné neziskové organizace jsou se svou účastí v programech GSK a s dlouhodobým dopadem práce dobrovolníků velmi spokojeny. Zaměstnanci, kteří v neziskových organizacích pomáhají, pak cítí nejen velké uspokojení z výsledku své práce, ale také na sobě sami pozorují, že se díky práci v jiných pracovních podmínkách ve svých schopnostech a znalostech zlepšují. Pozitivní přínos odborného dobrovolnictví je tedy vzájemný. Výstižně dopad svého dobrovolnictví popisuje např. Britta Camen, zaměstnankyně GSK z Německa:

"Neustále aplikuji klíčové vědomosti nabyté v programu PULSE. Vážím si síly získaných vztahů, jsem neustále soustředěná na svůj cíl a flexibilní v tom, jak se k němu pragmaticky dostat."

Vztah mezi organizacemi v neziskovém prostoru a dobrovolníky z GSK má mnoho podob. Všechny ale na obou stranách zahrnují lidi nadšené pomáhat a usilující o zlepšení oblasti zdravotní péče u nás i ve světě.

Foto: GSK