Kerio je špičková firma v oblasti telekomunikačních technologií, která po celém světě pomáhá malým a středním firmám zjednodušovat práci, zlepšovat komunikaci a zvyšovat produktivitu. Díky jejich softwarovým a hardwarovým řešením mohou lidé po celém světě lépe využívat svůj čas - ať už kvůli skvělému emailovému serveru, telefonnímu systému nebo firewallu od Keria. Pro svoje projekty proto Kerio potřebuje nadšené, kvalifikované a kreativní lidi, což znamená, že při hledání nových zaměstnanců je potřeba být na pozoru a mít vytříbený “čich” na talent. Všechno začíná u prezentace na místech, kde se talentovaní lidé pohybují. Proto Kerio dbá na dobré zastoupení firmy na veletrzích práce, kde své místo v týmu Keria našlo několik skvělých odborníků. Druhý krok je přímější a přichází po projevení zájmu ze strany kandidáta - vstupní pohovor.

První setkání s potencionálním novým zaměstancem je ve velkém množství firem opředeno tajemstvím a nedostatkem informací o tom, co kandidáta čeká. Což jenom zbytečně zvyšuje napětí a nejistotu uchazeče. Kerio dostává od uchazečů z 95% pozitivní zpětnou vazbu ohledně vedení pohovorů. Je to přímý důsledek toho, že Kerio podporuje pohodovou atmosféru a otevřenost jak na pracovišti, tak při hledání nových kandidátů.

Pohovor probíhá ve dvou kolech. První kolo slouží ke vzájemnému poznání a ujasnění si pozice a požadavků, jejichž plnění se od kandidáta očekávají. Spousta interview (i z mojí vlastní zkušenosti) ztroskotá na znatelném nezájmu či znuděnosti ze strany zaměstnavatele. Hiring manageři v Keriu jsou opakem takového přístupu. Chápou totiž, že abychom mohli rozpoznat nadšení pro práci u někoho jiného, musíme mu dát prostor vyjádřit se v prostředí, které takové nadšení podporuje. Zajímá je s jakými technologiemi uchazeč pracoval, jaké má zkušenosti, jakou má představu o své pozici. Těm, kteří se nemohou pohovoru fyzicky zúčastnit, se vychází vstříc díky možnosti vedení prvotní komunikace s Keriem přes Skype. Během toho všeho se tvoří vzájemný první dojem, založený na co největším množství informací od kandidáta tak, aby experti z Keria mohli posoudit připravenost a motivaci potencionálního nového zaměstnance. Je nutné také posoudit, do jaké míry by uchazeč zapadal do stávajícího týmu a jak by pro něj mohl být největším přínosem.

Pokud první část pohovoru (který zabere přibližně hodinu) přesvědčí obě strany o pozitivech, přistoupí se k testování technologií - tedy přímé ukázce talentu kandidáta. Záleží na jakou pozici se uchazeč hlásí, může se objevit úkol v programovacím jazyce C, v prostředí Java apod. Dopředu se samozřejmě ví, že proces testování zabere klidně 2 až 3 hodiny. Takový čas je potřebný pro seznámení s požadavky na schopnosti kandidáta a umožňuje uchazečům udělat si představu o jejich budoucí práci.

Zpětná vazba je uchazečům poskytnuta maximálně do týdne, většinou ale do 2 až 3 dnů. V případě neúspěchu se nejedná o nějaké strohé oznámení, ale co nejvíc detailní popis toho, proč v danou chvíli Kerio kandidáta nezaměstná, kde udělal chybu a co by bylo dobré zlepšit. Nemusíš se bát, že když odejdeš z pohovoru v Keriu, budeš muset dva týdny čekat na odpověď a rozhodně nepůjde pouze o strohý email s oznámením.

V Keriu nejsou experti jenom v oblasti informačních technologií pro business, mají v malíčku i způsob, jak ty správné odborníky najít a nevyvolávat v žádném z kandidátů zbytečné negativní pocity. Mohou tak sloužit jako skvělý příklad pro ostatní firmy, které své procesy výběru nových zaměstnanců střeží jako tajné rodinné recepty a nedostatkem otevřenosti si škodí.