V čom sú introverti lepší?

Efektivita. Svoju prácu väčšinou berú skutočne vážne a nebudú si robiť toľko pracovných prestávok. Aj preto, aby sa vyhli bezduchému táraniu s kolegami.

Príjemnosť. Nie každý introvert je ako Milius, ale keďže introvertov obťažujú zbytočné drámy na pracovisku a neprofesionálne správanie, nebudú ani úmyselne víriť konflikty medzi kolegami. Majú väčšiu túžbu pracovať v prostredí, ktoré je pokojné a prívetivé. A fakt, že nie sú tak spoločenskí, predsa nevadí.

Uvážlivosť. Introverti zvyčajne nekonajú hlava nehlava. Nedá sa to aplikovať na každého introverta, ale tí hĺbaví sa snažia nad svojimi krokmi premýšľať a vziať do úvahy, aké dôsledky by mohli mať na svoje okolie. A to aj v práci.

Kreativita. Určite to nie je tak, že by extroverti neboli kreatívni. Ale tak, ako si je pre extrovertov ľahšie budovať sociálnu sieť, pre introvertov je ľahšie svoju kreativitu zapájať do mnohých iných aspektov života a neustále s ňou pracovať.

Lepšia dlhodobá pamäť. Podľa štúdie, ktorú vytvoril psychológ Greg A. Grove, majú introverti o niečo lepšiu dlhodobú pamäť ako extroverti. Existuje mnoho profesií, kde je lepšia dlhodobá pamäť veľké plus, takže sa to neboj využiť.

Trpezlivosť a schopnosť koncentrácie. Silnou stránkou týchto ľudí je ich trpezlivosť a výdrž. Nemajú problémy s hlbokou koncentráciou a poctivým plnením úloh.

A čo introvertom vadí?

Small talk. Introverti, ako je známe, bývajú menej zhovorčiví. Preferujú konverzáciu, ktorá je účelová a zmysluplná. Na pracovisku im zvyčajne vadí small talk, čiže bezduché táranie, na tom sa zhodne väčšina z nich. Introverti sa zhodujú, že je tento typ konverzácie pre nich vyčerpávajúci a výrazné problémy so small talk mávajú, možno paradoxne, introverti s vyššou inteligenciou. Je im to neprirodzené a bohužiaľ okolím sú vnímaní ako asociáli, či arogantní ľadovci. Ak dáš introvertovi možnosť hovoriť o témach, ktoré sú mu blízke, budeš svedkom neuveriteľnej premeny.

A kde je pointa? Niektorí introverti sa zhodujú, že nemajú radi, keď sa jednoduché a jasné inštrukcie utopia v záplave nepodstatných informácií a omáčkových rečí. Bez zábran im povedz, čo od nich chceš a potrebuješ.

Neprofesionálne správanie a konflikty. Introverti sú všeobecne citlivejšie povahy, takže sú aj hypersenzitívni na prostredie okolo nich. Nemajú radi, keď sa ľudia okolo nich správajú neprofesionálne a ľudovo povedané „sedliacky“. Rozhodne sa nevyžívajú v konfliktoch, zvlášť v tých, ktoré sú umelo vyvolané a malicherné.

Skákanie do reči. Ako už bolo spomenuté, introverti sú citlivejšie povahy. Nemajú radi, keď im niekto skáče do reči a sami majú problémy skákať do reči iným. Pripadá im to trápne a hrubé. Pracovné prostredie, kde sa dbá na súťaživosť prejavujúcu sa aj tým, kto si skôr uloví slovo, ich čoskoro zničí. Pozor na to.

Open space. Introverti potrebujú pre zvýšenie efektivity svoj pokoj. Open space kancelária je pre väčšinu z nich nočná mora, predovšetkým, ak sa v nich aj telefonuje - call centrá sú obvykle medzi introvertami nenávidené. Ak je to možné, dopraj introvertom vlastný kútik.

Na druhú stranu je dôležité si uvedomiť, že rozdeľovanie iba na dva odlišné typy je nepresné a zavádzajúce. Väčšina z nás sú ambiverti; máme namixované vlastnosti a schopnosti z oboch typov, ktoré nám umožňujú lepšie prispôsobenie sa v živote. Čistí introverti aj čistí extroverti sú v populácii menšina, preto pozor na škatuľkovanie, aby si sa nedostal k sebanaplňujúcemu proroctvu.

A čo ty? Pripadáš si skôr ako introvert, extrovert alebo ambivert?