Někdy postačí krátký výlet do přírody, rafting nebo laser game. Pokud je však cílem přinést týmu kromě zážitku také edukační přesah, čeká personalistu nebo organizátora akce daleko hlubší příprava. Co při zadávání teambuildingu ohlídat u dodavatele, vám ze své zkušenosti nasdílela lektorka Školy improvizace Vanda Gabrielová.

V některých případech se personalista dostane do těžké role žongléra se třemi míčky. Jeden míček představuje vedení firmy, které může mít od jednorázového teambuildingu velká očekávání – stmelení týmu, zvýšení efektivity, loajalitu zaměstnanců atd. Druhým míčkem jsou samotní účastníci akce, kteří cítí potřebu si odpočinout, na chvíli vydechnout nebo naopak dodělat resty z minulého týdne. Třetím míčkem je kvalita nabízených služeb od dodavatele, který teambuilding pořádá. Jak dosáhnout toho, aby vynaložené finance byly opravdu správnou investicí?

Analýza potřeb

Na začátku příprav si společně se zadavatelem pokládáme otázku “Proč teambuilding pořádáme a co je jeho účelem?” Je plně legitimní dojít ke zjištění, že více než teambuilding potřebují zaměstnanci odpočinek. Cílem akce může být pak společný zážitek ve formě zábavného programu, sportovního vyžití, bohatého cateringu apod.

Teambuilding s edukativním přesahem vyžaduje hlubší analýzu potřeb. Ptáme se, co tým potřebuje, na jaké téma by se měl program zaměřit, jak moc se účastníci znají, jaká jsou jejich očekávání a zkušenosti s podobným typem akcí, jak poznáme, že se akce podařila a podobně.

Novému týmu může teambuilding pomoci zformovat skupinu a přenést zaměstnance rychleji přes nejistotu a hledání míst ve skupině. Naopak v dlouhotrvající skupině lze vysledovat stereotypy, které můžeme uvolnit skrze rolové hry. Metody zaměřené na spolupráci a podporu budou vhodné například pro týmy, kde se lidé až příliš drží svých pracovních pravomocí a zodpovědností.

Zná-li personalista tým dobře – ví, jak funguje, orientuje se v rolích skupiny a celkové atmosféře, je to pro nastavení cílů velké eso v rukávu. Od dobře nastavených cílů je snadný krok ke zvolení té správné aktivity a vytvoření programu na míru.

Vytvoření bezpečí

Občas názvy jako „improvizační a divadelní techniky“, které v naší práci používáme, dokáží vystrašit i samotné zadavatele. Pozná se to tak, že těsně před zahájením se personalista náhodou “někam” ztratí. Jednou z podmínek, aby se účastníci na teambuildingu něco naučili, je vytvoření bezpečného prostředí. Dodavatel by měl přizpůsobit podobu teambuildingu zkušenostem a možnostem skupiny. Pro účastníky je také důležité cítit, že jejich chování v nastavených situacích nemá reálný dopad. Aktivity slouží jako metafory a paralely s pracovním životem, ve kterých je snazší experimentovat a hledat nová řešení, než při vážných situacích ve firmě.

Pokud se mají lidé na teambuildingu rozvíjet, měla by celá akce být čistě dobrovolná. A to tak, aby člověk, který se jí nezúčastní, nebyl trestán nebo citově vydírán. Lidé často na zvolené místo dojedou, ale nemají chuť nebo kuráž se aktivit účastnit. Je důležité zmínit, že je pro ně připravený program a že organizátoři budou rádi, když se ho zúčastní. Nemá smysl přemlouvat, stejně tak nemá smysl připravovat překvapení, která vyvolávají v lidech stres.

Hra a reflexe jako cesta k učení

Nakonec to často dopadá tak, že jindy rozumní a vážní dospělí odhodí kravaty i starosti a vrátí se znovu do dětství. Platí zde princip “Kolik do toho dáš, tolik dostaneš.” Prožitá zkušenost v těchto aktivitách je však jen první fází učení. Po ní přichází pozorování a reflexe aktivity, vyvozování závěrů, zobecňování a aktivní experimentování s nově nabitými poznatky. Detailnější popis těchto fází lze dohledat například v modelu “Kolbův cyklus”, který je důležitým metodickým základem v oblasti teambuildingu.

Ochutnávka

Pokud hledáte ochutnávku improvizace a chcete oživit pracovní tým, vyzkoušejte krátkodobý program Přemluv šéfa. Lektoři dorazí na dvě hodiny přímo do firmy a pomocí techniky Get out of the box, tedy opuštění zavedeného stylu přemýšlení, rutiny a stereotypu přinesou svěží vítr do týmu v oblastech komunikace, kreativity a společné práce. Dvouhodinovka je akční, plná praktických cvičení s přesahem a má za cíl vytvořit prostředí, kde se lidé nebudou bát chyby a budou tvořit bez předsudků. 

Vanda Gabrielová