Zajímá se někdo o to, jak jsou manažeři, kteří shánějí nové kolegy do svých týmů, spokojeni se službami kolegů z HR? Spokojenost manažerů je stejně důležitá, jako ta uchazečova. Nespokojený manažer rovná se vaše zmařené úsilí, přestože kandidát je nakrásně spokojen a happy jak grepy.

Jak si manažery hýčkat a spolehlivě držet spokojené? Máme pro vás pár tipů!


Pořádejte manažerské pohovory

Pohovory nejsou užitečné jen pro hodnocení kandidátů, jsou také mocným nástrojem pro poznávání a navazování kontaktů s novými manažery. Nábor je v podstatě obchodování s lidmi, proto je právě budování vztahů zaručeným klíčem k úspěchu. S manažerem se proto vždy setkejte a vyptejte se jej na roli jeho týmu, na kulturu a na důvod, proč je obsazovaná pozice pro tým důležitá. Bez tohoto kroku nemusíte porozumět záměru, což může velmi negativně ovlivnit výsledky vašeho snažení, a také spokojenost manažera v roli objednatele vašich služeb. 

A navíc, manažeři kolikrát ani sami nevědí, koho vlastně chtějí najmout. Vzájemná diskuze pomůže ujasnit potřeby a to vám velmi usnadní následný proces popisu pracovního místa i následného výběrového řízení. V očích manažerů se díky tomu stanete silným, věrohodným a profesionálním partnerem, se kterým bude rád spolupracovat.

Méně mluvte a více naslouchejte

Toto pravidlo se vyplatí aplikovat ve všech oblastech našeho života. Nemůžete udělat větší chybu, než si něco domýšlet, předjímat a nenechat protistranu vysvětlit své záměry, důvody a touhy. Manažery proto pozorně poslouchejte, stejně jako následně všechny kandidáty. Někdy se vám může zdát, že to není nutné. Přeci už jste takovou pozici obsazovali tolikrát, že přesně víte co a jak. Významnou roli ale může hrát i zcela titěrný detail, třeba že týmu chybí basák do interní folkové kapely, a to vás zrovna nenapadne.

Mějte svá stanoviska a doporučení

Najímání lidí je vaše práce. Jste experti a okolí očekává, že budete mít jasné názory a dovedete dávat doporučení ostatním. Využívejte naplno svých zkušeností a nebojte se podělit se svými dojmy a pocity na kandidáty i s manažery. Koneckonců jste to právě vy, kdo se setkává s mnoha lidmi v často repetitivních situacích dnes a denně. Vždy však svůj názor stavte na objektivních faktech a zpětnou vazbu mějte strukturovaně připravenou a pochopitelnou.

Buďte partnerem, nejen poskytovatelem služeb

Spousta náborářů nebere manažery jako své klienty, ale jako své pracovní partnery. Je to malý, nicméně podstatný rozdíl. Práce manažerů není si vás najímat, jako spíš s vaší pomocí dosáhnout co možná nejlépe a nejefektivněji vytyčených cílů. Vy jste pomocná ruka.

Hlavně stručně

A to nejdůležitější nakonec. Udržujte stručnou a jasnou komunikaci. Manažeři mají dost své práce a zapojení se do hledání vhodného kandidáta je úkol, kterému se, na rozdíl od vás, nemohou a ani nemají věnovat na full-time. Proto buďte k dispozici a budujte důvěru. Dbejte na to, aby se mohli spolehnout, že každého kandidáta pečlivě zhodnotíte přesně podle kritérií, která jste si dohodli, a nakonec najímáte skutečně toho nejlepšího z nejlepších. Vyhněte se zdlouhavým a nejasným proslovům a vysvětlování. Šetřete čas. O to jde.

Budování silných vztahů s manažery hned od počátku je jedním z nejlepších způsobu, jak si zajistit úspěch, zrychlit nábor a váš kariérní postup. Může to být jedna z nejtěžších částí vaší pracovní náplně, ale vězte, že přináší skutečně sladké ovoce. Pokud se budete řídit těmito základními principy pro získání důvěry a budování vztahů, vytvoříte si i optimální podmínky pro hledání těch největších talentů na trhu.