Ptali jsme se Štěpána Bechynského, technického konzultanta pro Internet věcí v regionu střední a východní Evropy v Microsoftu.

Jak byste laikovi vysvětlil pojem Internet věcí?

Internet věcí je skupina technologií, které umožňují sbírat informace z reálného světa pomocí senzorů a ty zpracovávat a analyzovat. Výsledkem pak může například být doporučení, jak změnit vytápění domu, aby se zbytečně neplýtvalo.

Proč podle vás zažívá v poslední době takový boom?

Je to dáno dostupností technologií a jejich zlevněním. Zejména se jedná o levný hardware a senzory a pak skoro nekonečnou výpočetní sílu pro analýzu dat, kterou poskytují různá cloud řešení.

Jaký je rozdíl mezi Industrial Internet of Things a "klasickým" IoT?

Je to jen jiné pojmenování toho samého. Z mého pohledu je to spíše „marketingová značka“ od výrobců průmyslové automatizace.

Ve kterých odvětvích je IoT nejvíce k užitku?

Podle toho, co vidím v regionu, o který se starám (střední a východní Evropa), tak jednoznačně ve výrobních podnicích. Díky IoT mohou výrobní podniky optimalizovat procesy a tím snižovat náklady.

K čemu je IoT dobré pro koncové zákazníky? Můžete uvést několik příkladů, kdy bude IoT ovlivňovat naše životy každý den?

To, s čím se běžný člověk asi potká a ani o tom neví, jsou různé systémy pro sledování pohybu zákazníků v prodejnách a podle toho potom změna rozložení zboží v obchodech a aplikování marketingových vylepšení.

Některá osvícená města umožňují cestujícím sledovat pohyb vozidel městské hromadné dopravy, takže můžete na zastávku dorazit opravdu včas. Pomocí IoT lze také občas sledovat spotřebu energií v domě a podle toho pak upravit své chování, aby člověk ušetřil, nebo nebyl překvapen nad účtem.

Existují bezpečnostní nebo jiné hrozby spojené s IoT a s množstvím dat, která se díky IoT generují? Je na to naše legislativa připravena?

Obecně platí, že většina spotřební elektroniky, kterou máte doma připojenou k internetu, je obrovská bezpečnostní hrozba. Lidé si neuvědomují, že i v chytré televizi nebo domácím Wi-Fi routeru je operační systém, který je třeba pravidelně záplatovat. Mnoho výrobců ale záplaty nevydává nebo jen velmi čerstvě. Legislativa obecně zaostává ve všech směrech, které se týkají IT.

Myslíte si, že nás jednou roboti skutečně připraví o práci, jak se mnozí bojí, nebo jsou tyto obavy zcela neopodstatněné?

Robotizace je další krok v průmyslu. Na druhou stranu přinese nová pracovní místa a úplně nová pracovní zařízení. Stejné obavy tu byly slyšet i během první průmyslové revoluce. Na tento trend ovšem musí zareagovat především školy, aby na pracovním trhu nebyl nedostatek potřebných odborníků, jako je tomu teď.


Jaký budoucí vývoj v oblasti IoT odhadujete? Budeme tu za pár let mít miliony chytrých autonomních zařízení?

Otázkou je, co si představit pod chytrým autonomním zařízením a k čemu takové zařízení bude vůbec dobré. Z mého pohledu bude spíše docházet k tomu, že operace, které musel dělat člověk ručně, např. kontrolovat, zda je hasicí přístroj na svém místě, převezmou senzory. Budovy budou lépe reagovat na potřeby vytápění a ventilace, výrobní linky budou potřebovat méně operátorů.

Jak je v oblasti IoT aktivní Microsoft?

Společnost Microsoft nabízí celou řadu služeb v Microsoft Azure, které podporují IoT, jako je služba Azure IoT Hub, Azure Stream Analytics, Azure Cosos DB a další.

Do jakých oblastí IoT Microsoft směřuje?

V regionu střední a východní Evropy, který mám v Microsoftu na starosti, máme zejména projekty, které se týkají výroby součástek pro automobily a zemědělství. Většinou jde o optimalizaci procesů pomocí IoT, tedy sběru a analýzy dat ze senzorů. Obecně nám v IoT pomáhají specializované sítě pro přenos dat jako je Sigfox. To umožnuje nasazovat senzory i v místech, kde není rozumná konektivita nebo je problém s napájením.