Studenti si na Unicorn College můžou vyzkoušet na konkrétních úlohách, jaká práce stojí za daty, se kterými jako „ajťáci“ běžně operují. 

Projekty jsou realizovány na několika úrovních, od hobby úrovně s využitím populárních platforem Raspberry Pi a Arduino, přes poloprofesionální řešení využívající komponenty BigClown od firmy Hardwario s. r. o., až po ty profesionální postavené na PLC Tecomat Foxtrot řídicích jednotkách od společnosti Teco a. s.

Jaká farma? Chytrá!

Chytrá farma ve verzi 1.0 v sobě kombinuje aktuální IoT technologie a profesionální průmyslové komponenty. Model farmy monitoruje teplotu uvnitř i venku, relativní vlhkost a koncentraci CO2

Naměřené hodnoty potom čidla předávají obslužnému programu – ten může automaticky spustit ventilaci, topení, nebo upravit intenzitu osvětlení.

Prostor celé farmy je monitorován kamerou. Ta zajišťuje vizuální spojení s objektem v reálném čase. Uživatel má o farmě přehled a může ji ovládat prostřednictvím webového rozhraní dostupného na počítači nebo mobilním telefonu.

Tento projekt vytvořili v rámci svých bakalářských prací tři studenti Unicorn College ve verzi 1.0, který byl prezentován loni v říjnu na Unicorn Days na Univerzitě Pardubice.

Chytrá farma verze 2.0

Jelikož první model chytré farmy mnoho lidí zaujal, pracují nyní studenti na vytvoření vylepšené verze. Ta by měla být nejen vizuálně „promakanější“, ale uživateli by také měla poskytovat mnohem více informací.

Kromě čidel monitorujících teplotu, vlhkost a pohyb bude mít model také protipožární čidlo, žlábek simulující krmení spojené s napájením a výhledově též střechu se solárními panely. Ty zajistí, že farma nebude závislá na externím zdroji energie a bude tak moci samostatně fungovat.

Jakmile bude model hotový, pustí se studenti do programování aplikace, kterou propojí s modelem a potenciální farmář tak bude moci celou farmu kontrolovat a řídit prostřednictvím svého chytrého mobilního telefonu.

Model chytré farmy patří mezi ta složitější IoT řešení využívající profesionální PLC modulární komponenty Tecomat Foxtrot, na kterém studenti na Unicorn College pracují. Díky tomu si vyzkouší nejen práci na reálných projektech, ale naučí se mezi sebou i komunikovat a spolupracovat.

Lego pro ajťáky

Další projekty, na kterých studenti pracují, jsou o něco jednodušší a postavené především na komponentech BigClown. Ty se skládají jako stavebnice, odpadá pájení a výsledek je uspořádaný a kompaktní.

Jedním z projektů postavených na BigClown řešení je monitorovaná serverovna, ve které čidla hlídají především teplotu, vlhkost a včas upozorní i na případnou poruchu klimatizace prostřednictvím záplavového čidla.


V rámci tohoto projektu studenti také testovali spolehlivost dat z několika typů čidel od různých dodavatelů a zjistili, že zejména levná čidla (pro Arduino) vykazují málo reprodukovatelné, a hlavně velmi nepřesné hodnoty.

Mezi dalšími projekty řešenými s využitím BigClown hardwaru jsou například parkovací systém, dálkově ovládaný mrazák, systém docházky nebo různé monitorovací systémy sledující například obsazenost konferenčních místností.