"Ve vztazích vzniklých v zaměstnání se znásobují možnosti, jak si užívat společnost partnera, i když jste oba časově vytížení."

Zaměřme se ale nejdříve na ty kladné stránky, které s sebou láska v zaměstnání přináší. Hodně z nás tráví v práci neúměrné množství času oproti ostatním aktivitám, a tak nám nezřídka nezbývá dostatek energie věnovat se plně ostatním aspektům našeho života. I když nepatříš mezi workoholiky, může být vzácné najít někoho, kdo plně pochopí a ocení tvoje pracovní nasazení. Pokud tvůj partner každý den prochází tím samým, pak je vzájemné pochopení starostí mnohem jednodušší, protože se jedná o starosti sdílené. Kromě společných pracovních radostí i útrap hraje velkou úlohu společně strávený čas. Ve vztazích vzniklých v zaměstnání se znásobují možnosti, jak si užívat společnost partnera, i když jste oba časově vytížení.

Idylické soužití v práci a mimo ni, ale nemusí vydržet dlouho. Potom se nutnost trávit společně hodiny změní v hodně nepříjemnou záležitost, která mnohdy vede ke zhoršení pracovního prostředí pro všechny. Dobrá komunikace a vzájemné porozumění jsou extrémně důležité v sehraném pracovním týmu. Když se objeví dva členové, kteří se vzájemně nenávidí, pak ostatní mohou být nuceni vybrat si “stranu” konfliktu, na kterou se postaví. Čímž postupně dojde k rozkladu celého týmu. I v případě, že bývalý pár dokáže svoji nevraživost omezit jenom na interakce mezi sebou, přispívá to k negativní náladě a opět vede k horšímu klimatu na pracovišti.

Rozchod ale nepředstavuje jedinou nesnázi, která může přijít po vzniku romantického vztahu mezi dvěma kolegy. Nevím, jak to mají ostatní, ale já svoji přítelkyni stavím o něco výš než...no, než kohokoliv jiného. Zvýšená náklonnost se může projevit v zaměstnání i snažším vzájemným ovlivňováním. Vytvoření takové samostatné jednotky opět jenom podkopává týmovou spolupráci. A to jsme ani nedošli k případu, že jeden z partnerů je v pozici nadřízeného. Preferování zaměstnance ne pro jeho či její pracovní nasazení, ale z důvodu intimní blízkosti, to je nejsnazší cesta k podkopání vlastní autority a zdevastování motivace ostatních pracovníků.

"Zdá se, že initmní vztahy na pracovišti většinou neprospívají produktivitě." 

Pro páry, které přicházejí do zaměstnání společně už v dlouhodobém vztahu, je situace o trošinku jiná. Pokud se s partnerem dlouho a  dobře znáte, nástup do stejného zaměstnání ponese výše zmíněná pozitiva a dlouhý zdravý vztah také méně pravděpodobně zažije krach v důsledku společné práce. Pro tým se ale nic nemění a zdá se , že initmní vztahy na pracovišti většinou neprospívají produktivitě. Teď jenom, kdyby to někdo oznámil lidské přirozenosti, abychom se nezamilovávali do lidí v naší blízkosti.