Talenti z celého světa

Virtuální svět roste před očima. Na rozvinutých trzích, jako jsou USA a západní Evropa, firmy čelí problémům, jako je stárnutí pracovní síly a vysoké pracovní náklady.

Vedle toho se manažeři těchto firem v Číně, Indii a většině rozvíjejícího se světa stále více potýkají s nedostatkem vhodných kandidátů a se změnami spojenými s ohromujícím tempem hospodářského růstu.

Centra sdílených služeb jsou jasnou a reálnou odpovědí na potřeby moderních dynamických společností. Stále častěji vznikají pobočky zahraničních firem, kde společnosti zaměstnávají lidi nejrůznějších národností, aby obsluhovali klienty z celého světa. 

I díky tomu se organizace stávají konkurenceschopnějšími na všech úrovních.

Jakým výzvám čelí pracovníci v tomto prostředí?

Při rozhodování o vybudování nové pobočky centra sdílených služeb musí každá společnost zvážit, jaké služby do svých mezinárodních poboček převede, kolik zaměstnanců bude muset přijmout, v jakém jazyce budou služby zákazníkům poskytovány, či která je nejvhodnější destinace pro založení této pobočky.

Koncept sdílených služeb s sebou ale přináší i řadu problémů, jako například kulturní rozdíly nebo ztráta osobního kontaktu.

Personalisté mají hlavní slovo

Centra sdílených služeb nyní tvoří pro velké mezinárodní firmy po celém světě až 25 % pracovních sil.

Personální řízení je v současné době považováno za jednu z nejdůležitějších součástí řízení organizace. To především proto, že jeho hlavním cílem je práce s lidmi - nejdůležitějším kapitálem každé organizace.

Během posledních let se personální řízení, stejně jako role a kompetence personalistů, podstatně zdokonalily. Personalisté nejsou zodpovědní pouze za administrativní úkoly, ale také za úkoly strategické, přinášející společnosti přidanou hodnotu.

Pokud jsou totiž sdílené služby implementovány úspěšně, může společnost ušetřit až 50 % svých nákladů. Jsou známy příklady organizací, které tímto podstatně zvýšily efektivitu svých služeb v oblasti lidských zdrojů.

Mezi nebem a zemí je cloud

Centra sdílených služeb fungují na cloudu. Cloudové služby dnes již nejsou velkou neznámou. Je to rozumný krok jak z hlediska ekonomického, tak ekologického. 

Cloud nabízí kompletní řešení pro CSS s doplňkovými funkcemi jako jsou: zajištění telefonních či video konferencí, využívání elektronických systémů pro školení zaměstnanců, zabezpečené poštovní a webové servery dostupné kdykoliv či využívání zálohovacích systémů.

Dnes je téma cloud služeb mezi finančními či generálními řediteli společností napříč obory velmi diskutované. Trend doby a potřeb je jasný. 

Z pohledu vedoucích pracovníků jsou hlavní výhodou finanční úspory a převedení interních IT problémů na dodavatele služeb. Lidé zodpovědní za finanční toky ve společnostech také velice oceňují transparentnost nákladů a možnosti jejich plánování.

Další nespornou výhodou cloud služeb je rychlost nasazení. Pokud firma spolupracuje s cloud profesionály, je čas nutný na spuštění nové služby velice krátký. V případě živelné pohromy může být sídlo firmy nedostupné či nefunkční, ale uživatelé mohou například z domova pohodlně pracovat s firemními systémy a zajistit hladký chod firmy.